Oudercommissie

De oudercommissie denkt mee met de organisatie en heeft als doel het zo goed mogelijk behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de kinderen en ouders en het vertegenwoordigen van alle ouders. Zij oefent invloed uit op pedagogisch-, ouder-, en kwaliteitsbeleid. Daarnaast bevordert zij, voor zover nodig, de communicatie tussen ouders en personeel en tussen ouders onderling. 

De oudercommissie bestaat uit ouders die op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan het beleid dat op Het Kalfje gevoerd wordt. Ze doen dat door positief betrokken te zijn, te adviseren en opbouwend kritisch mee te kijken.

Een oudercommissie mag advies uitbrengen over:

-          voorgenomen besluiten m.b.t. de uitvoering van het kwaliteitsbeleid

-          voedingsaangelegenheden

-          het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid, gezondheid, openingstijden of prijswijzigingen

-          het beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelactiviteiten

Wilt u dat dat de oudercommissie ergens actie op onderneemt? Of heeft u een vraag of opmerking? Neem gerust contact met ze op. U kunt ze bereiken via: oudercommissie@hetkalfje.nl 


Meer info?
Bel 0523 - 25 22 52