Kinderdagverblijf  

Agrarische kinderopvang Het kalfje beschikt over drie groepen dagopvang. Per groep is er ruimte voor maximaal 16 kinderen. Op de benedenverdieping bevinden zich de groepen ‘De Kalfjes’ en ‘De Pinkjes’. Deze twee groepen zijn voor kinderen van 0-3 jaar. De bovenverdieping van het gebouw is het domein van  peutergroep 'De Koetjes' waar kinderen van 2,5 – 4 jaar worden opgevangen. 

De Kalfjes & De Pinkjes 

De dagopvang biedt zowel een vaste structuur als de nodige afwisseling. Er is gelegenheid voor vrij spel, muziek maken, buitenspelen, knutselen en nog veel meer leuke dingen. De activiteiten die gedaan worden zijn altijd afgestemd op de interesses en behoeftes van uw kind. 
De kinderen van twee jaar gaan, als ze hier aan toe zijn, 's ochtends samen naar de peuteropvang. Bij de peuteropvang wordt de zelfredzaamheid extra gestimuleerd (denk aan zelf broodjes smeren of de jas aantrekken). 

De Koetjes 

Peutergroep De Koetjes is voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar. In deze groep wordt er gewerkt met het voor- en vroegschoolse educatieprogramma Uk & Puk. Uk & Puk stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen door uitdagende activiteiten aan te reiken. Er wordt gewerkt met thema’s die direct uit de belevingswereld van het kind komen en sluiten aan op het ‘hier’ en ‘nu’. Dit gebeurt allemaal spelenderwijs. Het is voor ons erg belangrijk dat het spel altijd centraal staat.

Onze pedagogisch medewerksters hebben een certificaat voor het aanbieden van VVE, maar we volgen bij Het Kalfje niet het officiële programma. Hierdoor is onze opvang niet gecertificeerd voor het aanbieden van VVE, maar bieden wij het aan als extra uitdaging voor uw kind. 


Tijden en prijzen kinderdagverblijf 2023

De prijs is inclusief luiers, eten en drinken, vers fruit en tussendoortjes.

Dagdeel

Tijden

Aantal uurUurprijs
Hele dag7.30 tot 18.00 uur10,5€ 9,65
Hele dag7.30 tot 17.00 uur9,5€ 9,80
Hele dag8.30 tot 17.00 uur8,5€ 9,80
Hele dag8.30 tot 18.00 uur9,5€ 9,80
Ochtend (woensdag of vrijdag)7.30 tot 13.00 uur5,5€ 9,65
Middag (woensdag of vrijdag)12.30 tot 18.00 uur5,5€ 9,65
Ochtend (woensdag of vrijdag)8.30 tot 13.00 uur4,5€ 9,80
Middag (woensdag of vrijdag)12.30 tot 17.00 uur4,5

€ 9,80

 * Op aanvraag is tegen betaling een half uur eerder of een half uur langer opvang mogelijk.

Jaarlijks krijgen wij controle van de GGD. Zij schrijven hun bevindingen over onze kinderopvang in een jaarlijks inspectierapport. En in verband met de opstart van de peuteropvang een incidenteel rapport 2022 

Wij bieden geen flexibele opvang aan.