Groene visie

Kinderopvang Het Kalfje is aangesloten bij de Verenigde Agrarische Kinderopvang en werkt volgens de VAK-formule. Deze formule biedt ons naast een agrarische groene pedagogische visie ook een kwaliteitsmanagementsysteem. Zo kunnen we gegarandeerd kwalitatief hoogstaande opvang bieden. De groene visie is speciaal ontwikkeld voor kinderopvang op de boerderij. Dat merkt u bijvoorbeeld aan het vele buitenspelen, het contact met dieren en de keuze voor kleur- en materiaalgebruik in de ruimten. 

Wij werken kindvolgend en willen de kinderen in hun eigen tempo begeleiden in hun ontwikkeling. Op die manier willen wij de talenten en competenties van het kind verbreden en uitbreiden. Wij accepteren de eigenheid van het kind, met eigen ritme en gewoontes. We vertrouwen op wat het kind (vaak onbewust) aangeeft te willen zoals korter of langer slapen, meer of minder eten en drinken.

Alle activiteiten die we doen hebben een doel en hierbij volgen we het kind in plaats van andersom. We stimuleren uw kind om mee te doen, maar als het (nog) niet wil of afgeleid raakt is dat prima. We proberen een knutselactiviteit zo open mogelijk te houden, zodat een kind zijn eigen inbreng heeft. Binnen de Groene pedagogiek is experimenteren en ontdekken bij baby’s een belangrijke manier om tot ontwikkeling te komen, gericht knutselen kan een baby gewoon nog niet. Werkjes met afdrukken van voetjes of handjes past niet in onze VAK-visie, aangezien het kind hier zelf geen enkele inbreng in heeft en het tegengesteld is aan de behoeftes van een baby. 

Computers
Zowel bij de dagopvang als de BSO zijn er géén (spel)computers of andere beeldschermpjes aanwezig waar de kinderen gebruik van kunnen maken. Er is zoveel te beleven op en rondom de boerderij dat de kinderen hier ook niet naar vragen als ze bij Het Kalfje zijn.

Duurzaam ondernemen
Het Kalfje vindt duurzaam ondernemen belangrijk. We wekken stroom op via zonnepanelen op het dak van de opvang en de koeienschuren. We gebruiken aard- en luchtwarmte in de opvang en in de BSO is een warmteterugwinsysteem geïnstalleerd. Hierdoor proberen we de fossiele brandstof tot een minimum te beperken. 

Luierrecycling 
Ons afval bestaat voor 50% uit luiers. Daar willen we als deelnemer van het Luierrecycling project in Nederland wat aan doen! Naast papier en plastic scheiden wij ook de luiers. Deze worden in een aparte container gegooid die wekelijks wordt geleegd. Op deze manier hopen we een kleine bijdrage te kunnen leveren aan een beter klimaat.